Vergunning aanvragen of niet ?

           Welkom op de nieuws rubriek van primakozijnen.nl

  Vergunning aanvragen of niet ?


Heeft u een vergunning nodig voor het plaatsen/ vervangen van uw kozijnen?
U maakt van twee ramen één groot raam, vervangt de openslaande deuren door een schuifpui of u plaatst een heel ander model buitendeur. Allemaal zaken waardoor uw raam- of deurkozijn zichtbaar verandert en waardoor wellicht zelfs de constructie van de buitengevel wijzigt. Uw gevel wordt ook zichtbaar anders als u de huidige gevelpanele1 vervangt, bijvoorbeeld met kunststof gevelplaten of houten panelen.
Het zijn allemaal aanpassingen die u niet zonder meer kunt doen. Om de veiligheid van uzelf en van omwonenden te waarborgen en omdat rekening gehouden moet worden met inpassing in de omgeving, worden hieraan enkele voorwaarden gesteld. In sommige gevallen is daar een omgevingsvergunning voor nodig, in andere gevallen niet. In deze brochure leest u meer over de voorwaarden voor vergunningvrij en vergunningplichtig wijzigen van kozijnen en gevelpanelen.

Gewoon onderhoud omgevingsvergunningvrij
Als we hier spreken over het aanbrengen of veranderen van kozijnen en gevelpanelen, dan hebben we het niet over regulier onderhoud, zoals het vervangen van de dakpannen, goten of kozijnen, of het schilderen van kozijnen en deuren. Dit valt allemaal onder het normale onderhoudswerk dat voor wat betreft het bouwen omgevingsvergunningvrij kan worden uitgevoerd. Mits u bij kozijnen dezelfde afmetingen en indeling aanhoudt. Als bij uw werkzaamheden echter het uiterlijk verandert, kan een omgevingsvergunning
nodig zijn. Het uiterlijk verandert bijvoorbeeld als er voor een andere raamindeling, andere afmetingen van profielen of een andere maat wordt gekozen. Bij monumenten geldt dat voor het plegen van onderhoud wel een omgevingsvergunning voor het veranderen van het monument nodig kan zijn.  

De voor-en achterkantbenadering
Belangrijk is waar u uw kozijn of gevelpaneel wilt veranderen of waar u een kozijn wilt plaatsen. In de regel geldt dat alles wat grenst aan openbaar toegankelijk gebied (de weg, openbaar groen of water), zoals de voorkant en bij hoekwoningen de zijkant van de woning, een grotere invloed heeft op de directe omgeving dan
bouwwerken die aan de achterkant worden gebouwd. Daarom mogen kozijn- en gevelwijzigingen aan de voor- en zijkant meestal niet zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd.
 
Geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig
Om kozijn- en gevelpaneelwijzigingen omgevingsvergunningvrij uit te mogen voeren moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:
1.             Maakt u een gevelopening met een nieuw kozijn of wijzigt u een bestaand kozijn of een gevelpaneel in een hoofdgebouw? Dit is alleen omgevingsvergunningvrij indien het (een wijziging in) een achtergevel of een niet naar de weg of het openbaar groen gekeerde zijgevel betreft;
2.             Maakt u een gevelopening met een nieuw kozijn of wijzigt u een bestaand kozijn of een gevelpaneel van een bijbehorend bouwwerk (bijgebouw, aan- of uitbouw)? Dan mag dat omgevingsvergunningvrij in alle gevels;
3.             De werkzaamheden vinden in beide gevallen niet plaats aan een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden mag u de activiteit zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Vergunningvrij bouwen is niet toegestaan op, aan of bij een bouwwerk dat illegaal gebouwd is of gebruikt wordt.

Dit is na te gaan op omgevingsvergunning check . Wanneer u twijfelt of u een vergunning nodig heeft voor uw kozijnen, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen, om een helder beeld te krijgen voor de door u gewenste gevelwijziging.

Reacties